САССЕТТА (СТЕФАНО ДИ ДЖОВАННИ)

1392 (?) Кортона или Сиена - 1450 Сиена

Сайты Музея