ЭМПОЛИ, ЯКОПО ДА (ЯКОПО КИМЕНТИ)

1551 Флоренция - 1640 Флоренция

Сайты Музея